Wydarzenia

14 września 2013 roku organizowany jest po raz XV Jesienny Zlot Turystyczno-Ekologiczny "Czyste Góry" Radziechowy 2013. Organizatorem zlotu jest  Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu natomiast współorganizatorem imprezy jest Zespół Szkół w Radziechowach.

REGULAMIN:

I CELE:

• porządkowanie szlaków turystycznych;

• promowanie turystyki kwalifikowanej, przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „ Małej Ojczyzny”;

• udział w AKCJI „Sprzątanie Świata”;

• poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami ZLOTU, zainteresowanych uprawianiem pieszej turystyki górskiej i krajoznawstwem oraz ochroną środowiska.

II ORGANIZATOR:

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Współorganizator: Zespół Szkół w Radziechowach.

III TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:

14 września 2013 r. /sobota/ z zakończeniem w Zespole Szkół w Radziechowach.

IV UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

W ZLOCIE uczestniczy 1 do 2 drużyn turystycznych reprezentujących szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i organizacje, w składzie 10 uczniów i jeden opiekun oraz sympatycy turystyki.

Zgłoszenia należy kierować do dnia 11 września 2013 r. /środa/

Adres:

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Starostwo Powiatowe w Żywcu

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13.

Tel. 33 860-22-44


V UCZESTNICY ZLOTU POWINNI:

• posiadać dobry stan zdrowia;

• mieć odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

i pieszej wędrówki;

• posiadać aktualne ubezpieczenie N.W. oraz apteczkę;

• przestrzegać Karty Turysty i Kodeksu Ucznia;

• DOJAZD NA ZLOT WE WŁASNYM ZAKRESIE!


VI HARMONOGRAM IMPREZY:

14 września 2013 r. w godzinach: 8:00 - 8:30 oraz 10:00 - 10:30 wymarsz na szlaki turystyczne. Przy zgłoszeniu w Wydziale TKSP uczestnictwa w Zlocie, drużyny otrzymują worki na śmieci, które składują na mecie.

Przyjmowanie drużyn 12:30 - 13:30.

Konkursy ok. 13:30.

Podsumowanie ok. 13:30.

ZAKOŃCZENIE: ok. 15:00 - 16:00.

UWAGA: Prosimy uczestników o zabranie rękawiczek we własnym zakresie!


TRASY:

1. Przełęcz Salmopolska - szlak czerwony - Malinów - Jaskinia Malinowska - Malinowska Skała - szlak zielony – Skrzyczne /1257m/ - szlak niebieski - Ostre - Zespół Szkół w Radziechowach. Wyjście na trasę: 8:00.

Czas przejścia: ok. 5,00 - 6,00 h. Trasa BARDZO TRUDNA! /Prowadzona przez przewodnika beskidzkiego/. Dla GIMNAZJUM i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

2. Twardorzeczka - szlak zielony - Ostre - Rezerwat „Kuźnie” - Murońka - Magurka Radziechowska - szlak czerwony - Hala Radziechowska - szlak niebieski - Matyska - Zespół Szkół w Radziechowach. Wyjście na trasę: 8:00.

Czas przejścia: ok. 4,00 – 4,30 h. Trasa TRUDNA! /Prowadzona przez przewodnika beskidzkiego/. Dla GIMNAZJUM i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/.

3. Przełęcz Salmopolska - szlak czerwony - Malinów - Jaskinia Malinowska - Malinowska Skała - szlak zielony - Hala Skałki - szlak żółty - Ostre - Zespół Szkół w Radziechowach.

Czas przejścia: ok. 4,00 - 4,30 h. Wyjście na trasę: 8:00.

Trasa TRUDNA! /Prowadzona przez przewodnika beskidzkiego/. Dla GIMNAZJUM

i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/.

4. OSTRE - szlak zielony - Twardorzeczka - bez szlaku - Radziechowy - Matyska - Zespół Szkół w Radziechowach. Wyjście na trasę: 10:00 -10:30.

Czas przejścia: ok. 1,30 -2,30 h. Trasa ŁATWA! Szkoły Podstawowe.

5. Węgierska Górka - bez szlaku -Przybędza –Matyska -Zespół Szkół w Radziechowach. Wyjście na trasę: 10:00 -10:30.

Czas przejścia: ok. 1,30 - 2,30 h. Trasa ŁATWA! Szkoły Podstawowe.

UWAGA! Trasy 1, 2, 3 przeznaczone są tylko dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Trasy 4, 5 przeznaczone są wyłącznie dla szkół podstawowych z obowiązkowym punktem kontrolnym na Matysce (od godz. 11:00 do 12:00), gdzie uczestnicy otrzymają potwierdzenie przejścia trasy.

VIII KONKURSY GŁÓWNE :

- ekologiczny i ochrony środowiska /test - jeden uczeń ze szkoły/

- krajoznawczy /test - jeden uczeń ze szkoły/

- konkurs wiedzy turystycznej

- konkurs zbiórki ilości zebranych śmieci /drużynowy/.

Więcej: na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Żywcu

góry