Wydarzenia

Wójt Gminy Jeleśnia i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni informują, że wypłata dodatków węglowych rozpoczęła się od dnia 4 października 2022r. zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Jednocześnie przypominamy, że  weszły w życie zmiany dot. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zgodnie z którymi dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, a w przypadku wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. wypłata następuje do dnia 30 grudnia 2022 r. Nowelizacja doprecyzowuje, że  przysługuje wyłącznie jeden dodatek niezależnie ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem. Świadczenie będzie przysługiwało temu, kto pierwszy złoży wniosek, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.