Wydarzenia

W dniu 30 grudnia 2020 r. Starosta Żywiecki Andrzej Kalata i Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk w imieniu Zarządu  Powiatu Żywieckiego podpisali umowę i zlecili prowadzenie w roku 2021 przez Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER CORDA” w Radziechowach, Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi oraz  ze spektrum autyzmu z terenu Powiatu Żywieckiego.

 Wysokość środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w 2021r. wynosi 515 235,00 zł. i w całości pochodzi z pozyskanych przez Powiat środków z budżetu Państwa.

Należy podkreślić, że jest to jedyny tego rodzaju Dom dla osób powyżej 25 roku życia wymagających stałej opieki na Żywiecczyźnie utworzony w roku 2019 dzięki współpracy Rodziców z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. Osoby skierowane do ŚDS przybywają w nim codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo do 14.oo. ŚDS gwarantuje tym osobom usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, ciepły posiłek a także fachową opiekę terapeutów zajęciowych.