Wydarzenia

Dane statystyczne w gminie Łękawica. 

W 2021 w gminie Łękawica na stałe zamieszkiwały 4482 osoby (tj. 2269 kobiet i 2213 mężczyzn), w tym w Kocierzu Moszczanickim 1000 osób, w Kocierzu Rychwałdzkim 286 osób, w Łękawicy 2333 osoby, w Łysinie 113 osób, w Okrajniku 750 osób. 

Na pobyt czasowy w gminie zameldowanych było 71 osób. 

W 2021 roku urodziło się 55 dzieci, zmarło 55 osób, a stan cywilny zmieniło 41 mieszkańców. 

Najpopularniejszymi imionami dla dziewczynek była Julia, Oliwia, Pola, a dla chłopców Franciszek i Kacper.