Wydarzenia

W Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego szefa żywieckich policjantów. Od dzisiaj, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora dr Tomasza Michułki, obowiązki na tym stanowisku pełni nadkomisarz dr Izabela Boczarska. Uroczystego wprowadzenia dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Jacek Stelmach.

 Dzisiaj, kadra kierownicza oraz pracownicy cywilni żywieckiej komendy policji, uczestniczyli w uroczystości związanej z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu. Kierowanie żywiecką komendą, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, powierzono nadkomisarz dr Izabeli Boczarskiej, która dotychczas była Komendantem Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce. Uroczystego wprowadzenia nowego szefa żywieckich policjantów dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Jacek Stelmach. 


Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Następnie odczytano decyzję personalną o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu nadkomisarz dr Izabeli Boczarskiej. Po tym, odbyła się ceremonia przywitania Pani Komendant ze sztandarem, a następnie złożyła ona meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektorowi Jackowi Stelmachowi o objęciu obowiązków na tym stanowisku. 

W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia uczestników. Najpierw głos zabrał inspektor Jacek Stelmach gratulując objęcia stanowiska Pani Komendant i podkreślił, że spoczywa na niej wielka odpowiedzialność. Następnie głos zabrała Pani Komendant, która podziękowała za pokładane w niej zaufanie i podkreśliła, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać stawianym jej wymaganiom. Po niej, głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu, młodszy inspektor Jerzy Bujok, który przywitał Panią Komendant ciepłymi słowami i życzył powodzenia oraz sukcesów na nowym stanowisku.      

Nadkomisarz dr Izabela Boczarska służbę w Policji rozpoczęła w marcu 2004 roku. Od początku swojej przygody z mundurem związana jest z Komendą Powiatową Policji w Żywcu. Początkowo służbę pełniła w pionie prewencji, następnie przeszła do pionu kryminalnego. W czerwcu 2013 roku została specjalistą w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Po 16 latach służby objęła stanowisko kierownicze jako Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce. W nowej roli odnalazła się doskonale i już po roku została Komendantem tego komisariatu. Od dzisiaj pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu.