Wydarzenia

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni organizuje cykl zajęć na czas zimowych ferii. 

Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko