Wydarzenia

Wydano powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniu 6 stycznia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu żywieckiego.

Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 6 stycznia 2021 roku. Jakość powietrza szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych może być zła.

Zdjęcie: Dario Film