Wydarzenia

Klub Papiernik w Żywcu Zabłociu był organizatorem konkursu "Na-kręcony Dzień Dziecka". W jego ramach dzieciaki przygotowały filmy instruktażowe, z których można czerpać inspirację. 

Celem konkursu było:

- organizacja wydarzeń związanych z Międzynarodowym Dniem Dziecka;

- wspieranie rozwoju talentów artystycznych i twórczego myślenia dzieci i młodzieży;

- motywowanie uczestników do kreatywnego działania w warunkach domowych;

- wspólna zabawa w czasie lockdown’u i braku możliwości uczestniczenia w imprezach;

- stworzenie możliwości zostania bohaterem filmu prezentującego swoje autorskie, artystyczne pomysły;

- zwrócenie uwagi na możliwość podarowania przedmiotom i twórczym pracom tzw. „drugiego życia”, zgodnie z zasadą Zero Waste i recyklingu.