Wydarzenia
Publikujemy sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu za 2021 rok.
Miejskie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność w budynku głównym przy al. Wolności 4, w 4 klubach środowiskowych, w Żywieckiej Szkole Folkloru oraz w amfiteatrze Pod Grojcem.
W 2021 roku w budynku głównym, na terenie amfiteatru Pod Grojcem i poza siedzibą Miejskie Centrum Kultury zorganizowało lub było współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:
1. Spektakle teatralne, kabaretowe:
- Kabaret Marcina Dańca w ramach Dni Żywca,
- „Artur Barciś Schow” – spektakl charytatywny,
- Kabaret Moralnego Niepokoju w amfiteatrze Pod Grojcem,
- Kabaret Neo-Nówka w amfiteatrze Pod Grojcem,
- Spektakl teatralny „Kłamstwo”,
- Spektakl teatralny „Weekend z R”,
- Spektakl teatralny „Seks dla opornych”,
- 3 spektakle Teatru K „Rozbity Dzban”,
- Przedstawienie baletowe „Jezioro Łabędzie”,
- Spektakl dla dzieci „Kot w butach” w ramach Dnia Św. Mikołaja.
2. Koncerty muzyki klasycznej, chóry, orkiestry:
- Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Koncert Miejskiej Orkiestry Kameralnej Sonata w ramach Dni Żywca,
- „Wieczór Symfoniczny” – Miejska Orkiestra Kameralna Sonata,
- Koncert Noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej,
- Koncert Orkiestry im. Telemanna.
3. Inne koncerty (muzyka rozrywkowa):
- Koncert „…Lubię wracać…” z okazji Dnia Kobiet,
- Koncert Teresy Werner,
- 2 Koncerty Sanah,
- Wakacyjna Trasa Dwójki,
- Koncert Muzyki Filmowej,
- koncert Cleo,
- koncert zespołu Nocny Kochanek,
- 2 koncerty Męskiego Grania,
- Koncert Jacka Królika w ramach imprezy Żywiec Miasto ZmySłów,
- Koncert „Żywiec Patriotycznie” w ramach Święta Niepodległości,
4. Konkursy, przeglądy, festiwale:
- Przegląd Kolęd i Pastorałek „Pastorałka Żywiecka” – edycja on-line,
- Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” – edycja on-line,
- „Walentynka dla Bliskich” – konkurs na kartkę walentynkową– edycja on-line,
- Powiatowy Konkurs Recytatorski – edycja on-line,
- Przegląd „Piosenki Mojej Mamy” – edycja on-line,
- Festiwal Artystyczny „Moja Pasja” – edycja on-line,
- konkurs fotograficzny „Przyroda w Beskidach” – edycja on-line,
- Festiwal Piosenki Religijnej „Strefa Chwały” oraz Koncert Laureatów.
- W amfiteatrze Pod Grojcem zorganizowano: 58. Tydzień Kultury Beskidzkiej,
w którego ramach odbył się 52. Festiwal Folkloru Górali Polskich, koncerty „Górale Patriotycznie” oraz „Od folkloru do folku”, wrasztaty folklorystyczne oraz Targi Sztuki Ludowej.
Wiele konkursów i przeglądów z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 zorganizowanych zostały w formule on-line.
5. Inne - (np.: obchody Święta Niepodległości, udział w projekcie teatralnym „Archipelag myśli”, w amfiteatrze Pod Grojcem: Zlot Foodtrucków „Żarciowozy”, „Armia Fight Night”, impreza charytatywna „Driftujemy dla Wiktorka”.
Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny, modelarska, teatralne, jogi i zajęć ruchowo-tanecznych dla dorosłych, La Blast i „Zdrowy kręgosłup”, zajęcia sportowo-rekreacyjne „Aktywne szkraby” (w okresach, kiedy przepisy i obostrzenia związane z pandemią Covid-19 na to pozwalały). W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU-TU. Zajęcia ze śpiewu i gry na instrumentach ludowych prowadzi Fundacja Braci Golec (bas i instrumenty ludowe, skrzypce, chór ludowy, heligonka, śpiew). Przy MCK aktywnie działa grupa ok. 70 przebierańców noworocznych – JUKACE z Żywca – Zabłocia, ASYSTA ŻYWIECKA (próby w siedzibie MCK), Miejska Orkiestra Kameralna SONATA (próby w klubie Globik/Senior+), Zespół Wokalny SERENADA (próby w klubie Globik/Senior+), MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA (próby przy klubie Śrubka) oraz ŻYWIECKI CHÓR AKORD (próby w klubie MCK Śrubka). MCK jest również siedzibą Zespołów Pieśni i Tańca: ZIEMIA ŻYWIECKA, MAŁA ZIEMIA ŻYWIECKA i ŻYWCZANIE (próby w klubie Papiernik). W MCK działa ponadto młodzieżowy Teatr K. Przy MCK działalność prowadzi również otwarte w 2011 roku Muzeum Czynu Zbrojnego. W ramach Miejskiego Centrum Kultury działa także ŻYWIECKA SZKOŁA FOLKLORU, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyzny. W Żywieckiej Szkole Folkloru zorganizowana została wystawa Jan Paweł II i Jego Święty – wystawy pokonkursowe „Święty z Kłódką” oraz „Śladami Św. Jana Pawła II” oraz wystawa prac Zdzisława Słoniny „Żywobycie Kliszczaków na szkle malowane”. MCK wraz z podległymi klubami i Żywiecką Szkołą Folkloru podczas TKB zrealizował cykl plenerowych warsztatów twórczości ludowej (rzeźba w drewnie, zdobnictwo bibułkowe, linoryt, malarstwo na szkle, budowa instrumentów ludowych, zabawka ludowa).
Miejskie Centrum Kultury prowadzi również działalność w amfiteatrze Pod Grojcem, którego przebudowa zakończyła się w 2014 roku.
W 2021 r. odbyły się na terenie tego obiektu następujące wydarzenia kulturalne:
- Zlot Foodtrucków – „Żarciowozy” – 04-06.06.2021 r.
- Przegląd Orkiestr Dętych – 06.06.2021 r.
- Koncerty Sanah, gł. organizator: DM Agency - 27.06.2021 r. i 26.09.2021 r.
- Wakacyjna Trasa Dwójki, – 04.07.2021 r. (koncert transmitowany w TVP2 z kilkukrotnymi retransmisjami).
- „Armia Fight Night”, – 16.07.2021 r. (wydarzenie transmitowane w TVP Sport),
- 58. Tydzień Kultury Beskidzkiej ( w jego ramach 52. Festiwal Folkloru Górali Polskich, koncerty: „Górale Patriotycznie” oraz „Od folkloru do folku” – 24.07 – 01.08.2021 r.
- Koncert Muzyki Filmowej z Beatą Kozidrak – 07.08.2021 r.
- Koncert Cleo – 13.08.2021 r.
- Kabaret Moralnego Niepokoju – 14.08.2021 r.
- Zlot motocyklowy, koncert zespołu Nocny Kochanek – 21.08.2021 r.
- Męskie Granie – 27 i 28.08.2021 r.
- Kabaret Neo-Nówka – 19.09.2021 r.
Działalność MCK prowadzona jest w następujących klubach środowiskowych: „OGRÓDEK” na os. Parkowym, „PAPIERNIK” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu-Zabłociu, „ŚRUBKA” przy ul. Grunwaldzkiej, „GLOBIK”/SENIOR+ przy ul. Sporyskiej. Zajęcia stacjonarne i imprezy kulturalne w związku z pandemią Covid-19 zgodnie z wytycznymi rządu RP były zawieszone do połowy maja, w tym czasie odbywały się jedynie próby zespołów przygotowujących się do konkursów, przeglądów i innych ważnych wydarzeń. Realizowane w tym czasie były działania on-line oraz przeprowadzano remonty i akcje społeczne.
W klubie PAPIERNIK przy ul. Ks. Pr. St. Słonki prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny i współczesny (zespoły: Iskierki, Mini Balans, Balans, Cheerleaders”), teatralno-taneczna (grupa Czarny Kot), zajęcia gimnastyczne dla dzieci oraz dorosłych, taneczno-akrobatyczne, akrobatyka, zajęcia plastyczne i artystyczno-kreatywne, rękodzieło dla dorosłych, zajęcia językowe, Warsztaty w ramach Małego Koła Filatelistycznego. W klubie działają Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka, Mała Ziemia Żywiecka i Żywczanie. W Klubie Papiernik zorganizowano następujące wydarzenia kulturalne:
- Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych – Żywieckie Gody- edycja on - line
- warsztaty artystyczne „Ferie na wynos”,
- „Dzień Dziecka ze sztuką’”
- „Kuźnia Kultury” – seria warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży realizowanych z Fundacją Wspierania Kultury i Sztuki „Kuźnia Sztuki”
- 5 tygodniowych turnusów warsztatowych „Papiernikowa Warsztatownia”, „Eko Sztuka sposobem na wakacyjną nudę”,
- 2 edycje Warsztatów Cheerleaders,
- „Kosmiczny Piknik Naukowy” z Żywiecką Fundacją Rozwoju,
- warsztaty makramy,
- warsztaty obrzędowe dla grupy Jukace,
- warsztaty ceramiczne,
- konkursy i przeglądy w formule on-line (II edycja konkursu na recenzję książki „Zaczytane Zabłocie”, „NA-KRĘCONY DZIEŃ DZIECKA”, „Konkurs na rymowankę o przygodach jeża z miasta Zgierza”
- realizacja filmów instruktażowych (np. wielkanocna kartka, „serce na Walentynki”),
Klub Papiernik wziął udział w projektach: „Seniorzy w Żywcu – akcja Masz Głos”, „Przygody jeża spod miasta Zgierza” w partnerstwie z 10 instytucjami kultury w ramach programu NCK „Ojczysty dodaj do ulubionych”, „Cyfrowi eksperci w podregionie Bielskim” w ramach programu Polska Cyfrowa.
W klubie Papiernik powstał Klub Senior + utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+, Moduł I, który działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach Klubu Senior+ odbywają się zajęcia: taneczne, zumby, gimnastyczne, muzyczno-wokalne, teatralne, informatyczne, szachowe, plastyczno-artystyczne, tenisa stołowego, fizjoterapia.
W klubie ŚRUBKA w 2021 r. prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taneczne
– taniec nowoczesny, dance-hall, sekcje brydżowe, pilates, akrobatyka, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwojowe dla kobiet, szachowe, artystyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne „Aktywne szkraby”.
W lipcu i sierpniu 2021 r. odbyły się „Wakacyjne warsztaty dla dzieci”, w ich ramach zorganizowano zajęcia sportowe, animacji kulturalnej, plastyczne, językowe, gry terenowe i wycieczki. Realizowano zajęcia zumby, gimnastyczne dla seniorów, gitarowe, od września odbywają się dodatkowo zajęcia pn. „komputer i telefon bez tajemnic”, warsztaty artystyczne, zajęcia jogi, robotyki, taniec towarzyski. Od lipca 2021 r. zajęcia prowadzi Fundacja Braci Golec (chór ludowy, śpiew, gra na instrumentach ludowych). W Klubie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, żywiecki Klub Amazonek, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta oraz Chór Akord.
W klubie OGRÓDEK na os. Parkowym w Żywcu w okresie od stycznia do lutego 2021 r. odbyły się nagrania poezji W. Szymborskiej. Od marca rozpoczęto remont wszystkich pomieszczeń klubu, który wznowił działalność w czerwcu 2021 r. Spotkania organizowało tu również Żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki. Od 7 czerwca prowadzone są zajęcia rekreacji ruchowej i działała wypożyczalnia sprzętu sportowego (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, badminton, piłkarzyki). W lipcu odbyły się „Wakacyjne warsztaty z Klubem Ogródek” – 2 turnusy, w sierpniu letnie zajęcia świetlicowe, zorganizowano także „Konkurs wiedzy astronomicznej” oraz „Noc Spadających Gwiazd” z plenerowym pokazem filmowym, prelekcją i obserwacją Perseid, na terenie klubu zorganizowano przez firmę Whiteclock sp. z o.o. „Holi – Święto Kolorów”. Ponadto w klubie zorganizowano „Powitanie Jesieni” oraz warsztaty artystyczne „Stwórz swój świąteczny stroik”, „Ogródek” był współorganizatorem zawodów dla dzieci „PBT Kids Race”. Od września prowadzone są zajęcia: świetlicowe, plastyczne, tenisa stołowego, wieczory filmowe, sekcja brydżowa, sekcja gier planszowych, zajęcia nordic walking i językowe.
W klubie GLOBIK/SENIOR+ mającym siedzibę przy ul. Sporyskiej odbywały się zajęcia
w następujących sekcjach: taneczna (dla dzieci, dorosłych i seniorów, zajęcia sportowo-rekreacyjne „Aktywne szkraby”, zumba dla dzieci i dorosłych zajęcia La Blast i „zdrowy kręgosłup” oraz zajęcia świetlicowe. Od stycznia 2021 r. Klub Senior+ funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje szereg zajęć dla seniorów: taniec towarzyski, gimnastyka, nordic walking, zdobnictwo bibułkowe, pilates, zajęcia muzyczne (pieśni biesiadne), tenis stołowy, informatyka, spotkania z poezją i tradycją, fizjoterapia, zorganizowano warsztaty doradztwa cyfrowego dla osób 60+. W Klubie odbyła się impreza z okazji Światowego Dnia Seniora. W klubie zrealizowano konkursy w formule on-line: konkurs plastyczny „Przyroda wokół nas”, „Krzyżówka dobra na każdy czas”, realizowano filmy instruktażowe, w okresie wakacyjnym organizowano „Wakacyjne poniedziałki z Klubem Globik”. W klubie odbywają się próby Miejskiej Orkiestry Kameralnej SONATA oraz Zespołu Wokalnego SERENADA (w grudniu 2021 zorganizowano w klubie Globik Jubileusz 10-lecia działalności zespołu Serenada).
Poza imprezami kulturalnymi i zajęciami w ramach różnorodnych sekcji i kół zainteresowań, w związku z licznymi ograniczeniami dla działalności kulturalnej spowodowanymi pandemią Covid-19 Miejskie Centrum Kultury zrealizowało liczne akcje społeczne oraz remonty:
1. Remont generalny pomieszczeń klubu MCK Ogródek.
2. Klub MCK Śrubka – malowanie sali plastycznej, cyklinowanie podłóg w sali wystawowej, plastycznej i baletowej.
3. Remont sekretariatu w MCK.
4. Remont sali baletowej w MCK.
5. Remont pomieszczenia technicznego i socjalnego w MCK.
6. Remont sceny sali widowiskowej MCK.
7. Prace remontowe w amfiteatrze Pod Grojcem – malowanie tła sceny, malowanie ławek na widowni, I etap remontu sceny plenerowej.
8. Akcje koszenia i sprzątania terenów wokół rond w Żywcu (ronda przy MZK, przy Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie, przy McDonald’s oraz skarpa przy moście), terenu boiska przy moście sporyskim.
9. Wykonanie ogrodzenia i palisady na boisku przy moście sporyskim.
10. Akcje sprzątania i koszenia na Grojcu w okolicach Krzyża.
11. Akcja sprzątania w okolicach cypla na rzece Soła i Koszarawa.
12. Akcja sprzątania brzegów Jeziora Żywieckiego i „Ptasiej wyspy” – 28.05.2021 r.
13. Akcja wycinania krzewów i sprzątania brzegów Jeziora Żywieckiego oraz „Ptasiej wyspy”– 12.06.2021 r.
14. Sprzątanie dydaktycznej ścieżki pieszo-rowerowej w Żywcu – codziennie od 01.06.2021 r.
15. Akcja sprzątania Zabłocia – Klub MCK Papiernik.
16. Porządkowanie terenu wokół grobów żołnierzy z I i II wojny światowej.
Zdjęcie: Dario Film