Wydarzenia

Przed wiekami, gdy na ziemiach żywieckich panowali Komorowscy, w naszym mieście znajdowały się cztery małe browary mieszczańskie oraz jeden duży browar zamkowy. Browar zamkowy położony był nad rzeką młynówką od południowej strony zamku.

browar żywiec

Jak kiedyś wyglądały budynki browarskie i urządzenia do wyrobu złocistego trunku? Można się tego dowiedzieć z Inwentarza miasta Żywca z roku 1790. Znajdujemy w nim taką informację:

"Jest on murowany, w którego sieni jest kotlina murowana z kominem wyprowadzonym, dwa kotły do robienia piwa większy i mniejszy a zaś blisko kotliny przecier do piwa potrzebny. Od prawej strony w sieni jest stancja niewielka o jednym oknie dla pisarza browarowego, poniżej której jest przejście do izby na słodu wyprawę, a dalej w podle tej izby suszarnia, na drugiej zaś stronie sieni są dwie zdezelowane izby, naprzeciw drzwi chodnych do sieni jest wymurowana piwnica, czyli sklep na skład piwa".

O urządzeniach natomiast możemy się dowiedzieć następujących rzeczy:

"1 kocioł piwny o dwóch uszach żelazny;

1 kocioł mniejszy do chmielu;

2 kadzie piwne z obręczami żelaznymi;

1 kisztak do chłodzenia piwa z wiciami 16 żelaznymi;

5 blach z szynami żelaznymi;

1 sąsiek na chmiel;

2 żłoby do zalewów z wiciami żelaznymi;

9 rynienek różnych;

50 beczek na piwo"

Oprac.: Ren