Wydarzenia

Wykonawca zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych powiadomił o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. 

Od poniedziałku zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w miejscowości Wieprz, w ciągu ul. Żywieckiej (DP 1425 S), przez firmę MTJ TYC JAN, ul. Jana Kazimierza 2/2, 34-360 Milówka, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu zatwierdzonym pod numerem: WK.7120.27.2020.BF.

Przewidywany okres trwania czasowej organizacji ruchu: od 23.08.2021r. do 31.12.2021r.