Wydarzenia

30 maja 2023 roku w Żywcu odbyły się coroczne ćwiczenia Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego – 15 Kompanii Odwodowej „Żywiec” Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu żywieckiego. Ćwiczenia zorganizowano na terenie zakładu produkcyjnego „Browar Żywiec”.

Założeniem tegorocznych ćwiczeń było dostarczanie dużej ilości wody do pożaru przy wykorzystaniu różnych metod. Podczas ćwiczeń dokonano sprawdzenia sprzętu ratowniczo-gaśniczy w zakresie sprawności oraz możliwości techniczno-taktycznych. Przećwiczono umiejętności współdziałania z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi, a także praktyczne przygotowanie do działań na terenie zakładów produkcyjnych. W ćwiczeniach udział wzięły: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzące w skład 15 Kompanii Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego, jednostki OSP z terenu miasta Żywiec. Rolę obserwatorów pełnili m. in. Komendanci KP PSP Żywiec, pracownicy browaru odpowiedzialni za bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Dziękujemy dyrekcji zakładu za udostępnienie obiektu.