Wydarzenia

Archeolodzy prowadzący prace badawcze na górze Grojec znajdują coraz ciekawsze eksponaty! Pisaliśmy już o fragmentach ceramiki odnalezionych w trakcie eksploracji:

grojec wykopaliska