Wydarzenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 (Bank Żywności).

W skład paczki żywnościowej w Podprogramie 2021 wchodzić będą takie produkty jak: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, kasza jęczmienna, mleko, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier i olej rzepakowy.

Ze wsparcia mogą korzystać osoby/rodziny, których dochód netto w miesiącu październiku 2021 r. nie przekroczył odpowiednio kwoty:

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie

Mieszkańcy Gminy, którzy są zainteresowani skorzystaniem z tej formy wsparcia proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy w terminie do 15 grudnia 2021 r. w siedzibie tutejszego ośrodka, codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00.