Wydarzenia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach straciła cierpliwość do wykonawcy inwestycji – odcinka  15,5 km drogi ekspresowej S 69 z Bielska-Białej do Żywca.

Jak mówi Marek Prusak na antenie Radia Bielsko, wykonawca - konsorcjum składające się z trzech firm: Polimex-Mostostal (lider projektu), słowacki Doprastav oraz Mostmar z Zarzecza, nie stosował się do zaleceń GDDKiA oraz inżyniera kontraktu. Zapadła więc decyzja i inwestor daje firmie ostatnią szansę – ultimatum. 16 grudnia GDDKiA skierowała pismo wzywające wykonawcę do wypełnienia warunków kontraktu w terminie 14 dni, niewykonanie będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy z winy wykonawcy.

Żywiec s69

Patrząc na obecny stan inwestycji wykonanie tych prac wydaje się niemożliwe. Przetarg na dokończenie budowy drogi ekspresowej S69 zostanie więc ogłoszony prawdopodobnie 2 stycznia 2014 roku. Zaawansowanie robót na placu budowy na dziś wynosi 56, 3 proc. dla robót drogowych oraz 76,5 proc. dla robót mostowych

Przypomnijmy, że droga miała być oddana do użytku w listopadzie roku 2012, a termin zakończenie przesuwano pięciokrotnie!

Źródło informacji: Radio Bielsko