Wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Żywcu przypomina o konieczności wykonania badań przez uczniów/kandydatów klas pierwszych Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

W celu wykonania badań należy ustalić termin w Poradni Medycyny Pracy w Żywcu, ul. Piłsudskiego 50. Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 33 861 36 03

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • skierowania (badanie profilaktyczne/badanie kierowcy);
  • wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły lub do wydruku (zamieszczone poniżej) – CZYTELNIE podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego;
  • maseczkę ochronną i długopis.

Druki do pobrania i wypełnienia:

  1. ankieta epidemiologiczna
  2. zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego
  3. badanie podmiotowe
  4. oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny. Jednocześnie informujemy, że na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed ustaloną godziną badania.

Badanie osoby do 16 roku życia:

  • wymagana obecność opiekuna i podpisana zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej;
  • wejście na teren przychodni tylko z jedną osobą (rodzic/opiekun).

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami wymagane jest dodatkowo oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe Żywiec