Wydarzenia

8 marca br. Rada Powiatu Żywieckiego podjęła uchwałę dotycząca podziału środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych i zgodnie z propozycją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Łącznie Powiat Żywiecki rozdysponuje  ponad 4,5 miliona złotych - z tego prawie 2,8 miliona zostanie przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej. Pozostałe zadania to:

  1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
  2. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
  3. Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środki pomocnicze.
  4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się.
  5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Ponadto informujemy że, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje dopłaty do podjęcia działalności gospodarczej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły dotyczące wszystkich działań i warunków pozyskania środków można uzyskać w PCPR w Żywcu pod numerem telefonu 338619419.

Zdjęcie: Pixabay