Sport

W dniach 22-24 maja w Żywcu odbyły się zawody sportowo-obronne, stanowiące eliminacje do Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w Orzyszu. W rywalizacji wzięły udział 22 sześcioosobowe drużyny, spośród klas wojskowych z Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) i Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM) województw śląskiego i małopolskiego.

Kadeci mierzyli się z marszobiegiem zespołowym na odcinku 3 km, rzucali granatem, strzelali z kbks oraz rywalizowali w rozkładaniu i składaniu broni. Program zawodów obejmował również dostarczanie amunicji, czołgając się, ustawianie miny przeciwpancernej i wykonanie pojedynczego okopu do strzelania z postawy leżącej.

Zakończenie zwodów odbyło się na żywieckim Rynku, gdzie zostały wręczone pamiątkowe medale i puchary dla najlepszych drużyn. W rozdaniu nagród uczestniczyli między innymi: szef WCR ppłk Artur Pracki, chor. Dariusz Wandas (sędzia główny zawodów), Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk i Dyrektor ZSAiO w Żywcu Mirosław Staszkiewicz.

Miejsca na podium zajęli:

I Miejsce Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu;

II Miejsce LO im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej;

III Miejsce Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

 

Oznacza to, że ZSAiO w Żywcu jedzie na zlot do Orzysza. Serdecznie gratulujemy!

Źródło informacji i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Żywcu