Sport

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

28.05.2022 Sobota, Park Rowerowy Rysianka w Węgierskiej Górce

Start godz. 14.00

2. BIURO ZAWODÓW:

W dniu imprezy (28.05.2022) od godz. 14:15 – 16.00

3. FORMUŁA ZAWODÓW

Dzieci i młodzież szkolna: Tor Pumptrack – Profilowany tor ziemny: Zawody rozgrywane będą w formie jazdy indywidualnej na czas. Elektroniczny pomiar czasu.

Dzieci przedszkolne: Tor Mały Ryś – Profilowany tor ziemny: Zawody rozgrywane będą w formie jazdy indywidualnej na czas. Ręczny pomiar czasu.

4. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Pumptrack prowadzona będzie w kategoriach wiekowych osobno dla kobiet i mężczyzn:

K1 i M1 – 8 – 11 lat (2014 – 2011)

K2 i M2 – 12 -16 lat (2010 – 2006)

K2 i M3 – powyżej 16 lat (2005 i mniej)

Klasyfikacja Mały Ryś z podziałem na dziewczynki i chłopców w wieku do 7 lat (2013 i młodsi)

5. PROGRAM ZAWODÓW

Biuro zawodów 14:15 – 16:00

Odprawa techniczna 14.55

Start pierwszego zawodnika 15:00

Dekoracja Zwycięzców – ok. godz. 17.00

6. OPŁATY/WPISOWE

Udział w zawodach jest BEZPŁATNY, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów, pierwszeństwo mają osoby niepełnoletnie.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zawody mają charakter otwarty, może w nich startować każdy komu stan zdrowia oraz poziom wytrenowania pozwala na pokonanie trasy zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

  1. Dokonanie zgłoszenia w biurze zawodów, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami
  2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów
  3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w zawodach pod warunkiem, że prawny opiekun dokona zgłoszenia w biurze zawodów i  przez cały czas trwania imprezy będzie odpowiedzialny za uczestnika. Osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat mogą zgłosić się samodzielnie pod warunkiem okazania w biurze zawodów zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach.
  4. Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

8. NAGRODY

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają symboliczne nagrody. Wartość i pula nagród uzależniona jest hojności darczyńców.

9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Rower – Zawodnik musi posiadać sprawny rower ze standardowym wyposażeniem, ze względu na rodzaj nawierzchni oraz ukształtowanie trasy zalecamy używanie roweru typu MTB/Dirt/BMX. Zabronione jest używanie roweru z jakimkolwiek wspomaganiem napędu.

Kask – Zawodnik musi posiadać kask sztywny rowerowy, kask musi być na głowie zawodnika zapięty paskiem pod brodą podczas trwania całego wyścigu.

Numer startowy – musi być umieszczony na kierownicy roweru w widoczny sposób.

Dodatkowe zabezpieczenia – Zaleca się stosowanie rękawic rowerowych, ochraniaczy kolan i łokci oraz pełnego kasku.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

c. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

d. Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play

e. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia, zmiany czasu startu lub odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.