Sport

W Łękawicy rozegrany zostanie II Turniej Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi PCK Rejonu Bielskiego. Od tego roku wydarzenie będzie nosiło imię Roberta Wośko.

Robert Wośko był wiceprezesem HDK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu, zasłużonym krwiodawcą. Zmarł niespodziewanie w wieku 37 lat w wyniku COVID19 w dniu 18 marca 2021 roku. 

II Turniej Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi PCK Rejonu Bielskiego od tego roku będzie nosił imię Roberta Wośko. Wydarzenie organizowane jest przez Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy, wraz z Oddziałem Rejonowym PCK w Bielsku-Białej. Celem turnieju jest zintegrowanie środowisk krwiodawców, popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa oraz mobilizowanie młodzieży i studentów do oddawania krwi. Krwiodawcy poprzez organizację II Turnieju Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi w Łękawicy chcą również uczcić pamięć Roberta Wośko

Wydarzenie odbędzie się 4 września tego roku na boisku do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ojca Michała Tomaszka w Łękawicy.  

Z przyjemnością informujemy, że portal ŻywiecInfo jest partnerem medialnym tego szczególnego wydarzenia.

Zdjęcie: UM Bielsko-Biała