Sport

27 maja w Świnnej odbędzie się XX mini maraton o Puchar Wójta Gminy Świnna. 

Cel zawodów: popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia; promowanie aktywności fizycznej: integracja społeczności lokalnej w szczególności środowisk dzieci i młodzieży. 

Organizatorzy:  Gmina Świnna, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świnnej, Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej.

Partnerzy:  Placówki oświatowe z terenu Gminy Świnna,  Jednostki OSP z terenu Gminy Świnna 

Regulamin biegu dostępny tutaj