Oferty sponsorowane

Choć pozornie mamy jej pod dostatkiem, bo oprócz rzek czy jezior występuje też m.in. w glebie, w lodzie czy w atmosferze, to jednak tylko 2,5% wody na całym świecie to woda słodka, zdatna do picia. To niezbędny element naszego życia, a Polska niestety znajduje się w grupie krajów, którym grozi deficyt wody. Jej ilość przypadająca na jednego mieszkańca jest u nas 2,5 razy mniejsza niż średnia europejska i wynosi 1800 m3/rok, a w trakcie suszy spada nawet poniżej 1000 m3. Tymczasem, zapotrzebowanie na wodę ciągle rośnie, nie tylko z powodu stałego przyrostu ludności, lecz także przez wzrost standardu życia i zmiany rodzaju spożywanej przez nas żywności. Temat wody i racjonalnego nią gospodarowania jest ciągle żywy w dyskusjach zarówno na świecie, jak i w naszej najbliższej okolicy. Rusza właśnie kampania informacyjna Żywiec Zdrój „Woda to nasza wspólna sprawa”, której celem jest budowanie świadomości o konieczności ochrony zasobów wodnych w naszym regionie przez każdego z nas, bo woda to sprawa każdego z nas.

TROSKA O WODĘ TO SPRAWA NAS WSZYSTKICH

W ramach lokalnej kampanii „Woda to nasza wspólna sprawa”, firma Żywiec Zdrój zachęca do wspólnego działania na rzecz ochrony zasobów wodnych i przekonuje, że każdy ma realny wpływ na otaczające nas środowisko. Mimo, że mierzymy się z globalnym wyzwaniem, to nasze lokalne działania są ważne, bo właśnie tutaj zaczyna się zmiana i troska o naturę. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem deficytu wody na terenie Żywiecczyzny. Firma Żywiec Zdrój, w której DNA jest wpisana troska o naturę, a w tym przede wszystkim o zasoby wodne, pokazuje wraz z lokalnymi Partnerami, takimi jak samorządy, nadleśnictwa czy lokalni liderzy, że woda to sprawa każdego mieszkańca Żywiecczyzny i każdy z nas może podjąć działania, aby chronić zasoby wodne.

W ramach kampanii powstała seria filmów z udziałem dzieci z Fundacji Braci Golec, które szukają odpowiedzi na nurtujące je pytania. Bohaterowie kampanii spotkają się z przedstawicielami samorządów, lokalnych nadleśnictw i organizacji pozarządowych, żeby spytać ich, w jaki sposób Ci troszczą się o zasoby wodne Żywiecczyzny. Pokazane zostaną przykłady dobrych praktyk i działań podjętych przez te podmioty wspólnie z firmą Żywiec Zdrój. Bohaterowie filmów będą zachęcać mieszkańców naszego regionu do włączenia się w lokalne inicjatywy oraz do podjęcia samodzielnych działań w swoim własnym otoczeniu i na miarę swoich możliwości.

ZAANGAŻOWANIE ŻYWIEC ZDRÓJ

Firma Żywiec Zdrój, będąca częścią lokalnej społeczności od niemal 30 lat, inicjuje lokalne programy, mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zasobów wodnych. Najbardziej znany jest program Po stronie natury, realizowany we współpracy z Lasami Państwowymi, PTTK, Fundacją Nasza Ziemia i Fundacją Ekologiczną ARKA, dzięki któremu w ciągu ostatnich 11 lat w Beskidach posadzono ponad 8 mln drzew, znacząco przyczyniając się do poprawy retencji. „Nasza wieloletnia współpraca w ramach programu „Po stronie natury” to nie tylko wymierne efekty w postaci liczby posadzonych drzew, ale także nieocenione korzyści, wynikające ze wzrostu świadomości tego, że musimy wspólnie dbać o otoczenie” – mówi nadleśniczy Marian Knapek, Nadleśnictwo Węgierska Górka.

Mając na uwadze to, że w partnerstwie można zdziałać więcej, firma współpracuje również z gminami w zakresie poprawy dostępu do wody pitnej dla mieszkańców gmin, w których ma zlokalizowane zakłady rozlewnicze. Żywiec Zdrój wspiera je poprzez takie działania, jak dofinansowanie budowy wodociągu dla przysiółka Mutne w gminie Jeleśnia, projekt budowy ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania dla sołectwa Bystra, dofinansowanie prac geodezyjnych na potrzeby budowy wodociągu w sołectwie Juszczyna, czy wsparcie budowy studni głębinowej dla Zespołu Szkół w Pewli Wielkiej.

Chcemy, aby wraz z rozwojem firmy rozwijały się społeczności lokalne. Współpracujemy z samorządami, wspierając lokalne inicjatywy i inwestycje. Dzielimy się wiedzą o wodzie, na której znamy się jak mało kto, a także angażujemy się w działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i pracowników. Chcemy być dobrym sąsiadem dla lokalnej społeczności i regionu, którego integralną częścią się czujemy” – przekonuje Przemysław Turski, Dyrektor Industrialny w Żywiec Zdrój.

Firma także konsekwentnie dąży do tego, by działalność jej rozlewni była możliwie neutralna dla środowiska, czego przykładem jest zakład w gminie Radziechowy-Wieprz, który już teraz jest jednym z najnowocześniejszych w całej grupie spółek DANONE w Polsce. Już od początku jego funkcjonowania – a więc od 2016 roku – ambicją firmy było zastosowanie różnego typu rozwiązań proekologicznych, jak pozyskanie energii z zielonych źródeł poprzez instalację 24 paneli fotowoltaicznych oraz 2 mikroturbin wiatrowych, ale przede wszystkim działania zmierzające do ochrony zasobów wodnych, czyli minimalizacja zużycia wody oraz wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych, np. poprzez zbiornik na deszczówkę. Dużą uwagę spółka przykłada do tego, by w procesie produkcji możliwie ograniczyć zużycie wody na cele przemysłowe, zaś w procesie pozyskiwania wody pobiera wyłącznie taką jej ilość, która jest uważana za nadwyżkę w źródłach wód podziemnych.

DBAJMY RAZEM O ZASOBY WODNE!

Kampania rusza 12 sierpnia i już od dziś można obejrzeć pierwszy film, zapowiadający serię materiałów wideo, poświęconych tematyce ochrony zasobów wodnych w regionie. To realni ludzie, mieszkańcy Żywiecczyzny, lokalni bohaterowi, którzy pokażą na własnym przykładzie, jak dbają o zasoby wodne i w jaki sposób należy dbać o wodę poprzez jej racjonalne wykorzystanie. W kolejnych odsłonach kampanii szczegółowo przedstawimy prowadzone projekty, a także zaangażowanie finansowe firmy w ich realizację i ochronę wód na Żywiecczyźnie.

Myśl globalnie, działaj lokalnie” (René Jules Dubos). Każdy z nas ma realny wpływ na otaczające nas środowisko. Mimo że mierzymy się z globalnym wyzwaniem, nasze lokalne działania są ważne, bo właśnie tutaj zaczyna się zmiana.

Link do zapowiedzi kampanii: https://www.youtube.com/watch?v=pXyLc6N9dkE&feature=youtu.be

Zdjęcie w ikonie: Rafał Skawiński