Oferty sponsorowane

Posiadanie pojazdu mechanicznego wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Jest ono obowiązkowe, a za jego brak grożą dotkliwe kary. Co warto wiedzieć o OC? Czym jest i kiedy znajduje zastosowanie?

Czym jest i co gwarantuje OC?

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Ma ono charakter obowiązkowy a jego nadrzędnym celem jest zabezpieczenie wszystkich osób poszkodowanych, które poniosły szkodę na skutek zdarzenia drogowego. Ma ono zastosowanie m.in. w przypadku potrącenia, wypadku drogowego czy kolizji.

Ubezpieczenie OC zawiera się z reguły na okres 12 miesięcy. W niektórych przypadkach można zawrzeć umowę na okres krótszy (na 30 dni lub 3 miesiące) i dotyczy to w szczególności pojazdów zarejestrowanych czasowo, aut sprzedawanych w komisach, sprowadzanych z zagranicy, pojazdów zabytkowych i historycznych, wolnobieżnych oraz wykorzystywanych do jazd testowych.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC ważne jest nie tylko w Polsce, ale także na terenie całej Unii Europejskiej. Umowę można zawrzeć w wybranej przez siebie placówce ubezpieczeniowej, a także drogą przez telefon lub internet. OC przez internet na ubezpieczeniaonline.pl  to jedna z możliwości na nabycie tego ubezpieczenia.

Kiedy mamy do czynienia ze szkodą?

Szkoda, która ma kluczowe znaczenie w przypadku zadziałania ubezpieczenia OC, jest pojmowana szeroko i obejmuje m.in.:

- uszkodzenie ciała,

- utratę zdrowia,

- śmierć poszkodowane na skutek zdarzenia drogowego.

Do szkody zaliczać należy także szkodę, która powstała na skutek zatrzymania i postoju pojazdu oraz podczas wsiadania i wysiadania z auta. Zalicza się do niej także szkoda majątkowa jak np. zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu, lub innego mienia.

Na czym polega ubezpieczenie OC?

Posiadanie ubezpieczenia OC jest gwarancją dla poszkodowanego do uzyskania rekompensaty za szkody, jakie odniósł na skutek zdarzenia drogowego. W praktyce wygląda to w następujący sposób: poszkodowany w przypadku wypadku lub stłuczki uzyskuje pieniądze albo gwarancję naprawy szkody od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego.  W sytuacji, gdyby sprawca zdarzenia nie posiadał ważnego OC to koszty rekompensaty pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Po wypłaceniu pieniędzy poszkodowanemu przez UFG zwraca się on do sprawcy zdarzenia o zwrot kwoty odszkodowania, które wypłacił. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest możliwe w praktycznie każdej placówce firmy ubezpieczeniowej a więcej szczegółów znajdziesz na https://www.ubezpieczeniaonline.pl/komunikacyjne/a/gdzie-ubezpieczyc-samochod/586.html.

Należy mieć świadomość, że obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlega nie osoba, tylko pojazd. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się już od momentu zawarcia polisy ubezpieczeniowej i dokonania płatności składki ubezpieczeniowej. Wysokość kwoty ubezpieczenia w przypadku tego rodzaju polisy określają tzw. sumy gwarancyjne.

Czym są sumy gwarancyjne OC?

Sumy gwarancyjne OC komunikacyjnego to kwoty, które osoba poszkodowana na skutek zdarzenia drogowego może uzyskać na podstawie tego tytułu ubezpieczenia. Jest ona wprost uregulowana w przepisach ustawy i taka sama dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Od 2019 roku jej wysokość się nie zmieniła i dla jednego zdarzenia ubezpieczeniowego wynosi:

- 5 210 000 EUR w przypadku, gdy doszło do szkód na osobie,

- 1 050 000 EUR w przypadku, gdy doszło do szkody na mieniu.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest dużo wyższa w przypadku szkód na osobie. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że koszty leczenia i rehabilitacji mogą mieć charakter długofalowy. Może obejmować swoim zakresem także wypłatę odszkodowania czy renty. Co ważne, jeśli szkody będą wyższe niż te określone w przepisach ustawy, to sprawca jest zobowiązany do poniesienia wydatków z własnych środków.

Jakie szkody pokrywa OC? Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla pojazdów mechanicznych jest bardzo szeroki. Obejmuje on wypłatę odszkodowania niezbędnego do naprawy i likwidacji szkód powstałych w pojeździe czy zapewnienie auta zastępczego. W przypadku szkody na osobie może obejmować on koszt lekarstw, leczenia czy rehabilitacji.

Jeśli na skutek zdarzenia drogowego został uszkodzony sprzęt, jak np. komputer czy smartfon to poszkodowany w tym przypadku także może ubiegać się o odszkodowanie.

Ubezpieczenie OC pojazdu chroni przed stratami finansowymi, które może ponieść właściciel pojazdu. Jest to przede wszystkim ochrona przed karami administracyjnymi, a także wszelkich kosztów związanych z wypłatą odszkodowania poszkodowanemu. Chroni przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą zdarzyć się na drodze, a także zapewnia bezpieczeństwo i komfort psychiczny.  

Jakie są kary za brak OC?

Kary za brak ważnego OC są bardzo wysokie i dotkliwe. Zależą one od długości w przerwy w ubezpieczeniu. W przypadku pojazdów osobowych za przerwę w ubezpieczeniu trwającą do 3 dni posiadacz pojazdu zapłaci 1 440 złotych. W przypadku przerwy od 4 do 14 – 3 600 złotych, a w przypadku przerwy w ubezpieczeniu trwającej dłużej niż 14 dni należy liczyć się z karą w wysokości 7 200 złotych.