Oferty sponsorowane

Przełomowe inwestycje w infrastrukturę nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców, ale także chronią nasze środowisko. Gmina Świnna jest jednym z przykładów, gdzie realizowany jest ambitny projekt budowy sieci kanalizacyjno-wodociągowej, wpisujący się w szerszy kontekst Programu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie". To przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, ma na celu stworzenie nowoczesnej infrastruktury na terenie gmin powiatu żywieckiego, a Gmina Świnna jest jednym z aktywnych uczestników tej inicjatywy.

Obecnie w ramach Fazy II A projektu w Gminie Świnna realizowane są dwie ważne inwestycje. Pierwsza z nich, oznaczona jako Kontrakt 28-1a, zakłada budowę kanalizacji sanitarnej o imponującej długości 3,62 kilometra oraz wodociągu o rozciągłości 3,25 kilometra w malowniczej miejscowości Rychwałdek. Wszystkie te prace prowadzi firma FHU Instbud Stanisław Boguta z Gdowa. Wartość tego projektu wynosi 16 851 001,40 zł brutto. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę, to inwestycja w przyszłość i komfort życia mieszkańców.

Drugie zadanie, które również przyczyni się do poprawy jakości życia i ochrony środowiska, to budowa sieci wodociągowej o długości 1,53 kilometra, wraz z komorą pomiarową, armaturą i systemem telemetrycznym. Tę inwestycję prowadzi firma Ekotexbud Sp. z o.o. z Bielska-Białej, a jej wartość wynosi 1 280 001,43 zł brutto. To jest krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom nie tylko dostępu do kanalizacji, ale także do czystej i zdrowej wody pitnej.

Choć proces budowy infrastruktury może być czasami uciążliwy dla mieszkańców, to warto pamiętać, że owoce tych prac będą słodkie. Dzięki nowoczesnej sieci kanalizacyjno-wodociągowej, mieszkańcy gminy Świnna będą mogli cieszyć się wieloma korzyściami. Jednym z głównych powodów, dla których warto mieć zapewniony stały odbiór nieczystości, jest troska o środowisko. Przenikanie zanieczyszczeń do gruntu to nie tylko zagrożenie dla naszego zdrowia, ale także dla ekosystemu.

Ponadto, zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. To nie tylko przestrzeganie przepisów, ale także dbanie o wspólne dobro i jakość życia. Użytkownicy sieci kanalizacyjnej ponoszą znacznie niższe koszty odprowadzania nieczystości w porównaniu do użytkowników zbiorników bezodpływowych, czyli szamb.

Inwestycja w sieć kanalizacyjno-wodociągową to także inwestycja na lata. Budowa przyłącza kanalizacyjnego podnosi wartość nieruchomości i czyni je bardziej atrakcyjnymi na rynku. Wartość nieruchomości nie tylko rośnie, ale również staje się bardziej zrównoważona z punktu widzenia środowiska.

Najważniejsze jest to, że podłączenie nieruchomości do kanalizacji oznacza koniec uciążliwości wynikających z pełnych szamb i nieprzyjemnego zapachu w trakcie opróżniania zbiornika. To także oznacza, że nie trzeba już martwić się o konieczność wywozu nieczystości ani stan techniczny zbiornika. To wygoda, która przekłada się na komfort życia i zadowolenie mieszkańców.

Gmina Świnna stoi na progu nowej ery, gdzie ochrona środowiska i komfort życia idą w parze. To inwestycja, która przynosi korzyści teraźniejszym i przyszłym pokoleniom, budując most między ludźmi a naturą.

funduze