Magazyn

W niedzielny wieczór 23 kwietnia 2023 roku nad Żywcem mogliśmy obserwować bardzo rzadkie (jak dla tej części globu) zjawisko - zorzę polarną. Jak powstaje zorza i jak często występuje w naszym regionie? O komentarz poprosiliśmy astronoma Michała Kusiaka.

 W naszych szerokościach geograficznych, odpowiadających południowej Polsce, zjawisko zorzy polarnej zdarza się stosunkowo rzadko. W okresie nocy polarnych, zjawisko często można oglądać w okolicach koła podbiegunowego. Jego występowanie ma ścisły związek z aktywnością słoneczną, dochodzącymi z powierzchni Słońca rozbłyskami i wyrzutami materii.

Średnio co 11 lat dochodzi do maksimum aktywności Słońca, wówczas rozbłyski i wybuchy są częste, stad zjawiska zórz notuje się dość regularnie z terenów północnej lub centralnej Polski (nawet kilka razy w ciągu roku).
Ich obserwowalność nad Żywcem jednak nie jest już tak częsta
- przekazał w rozmowie z portalem Michał Kusiak.