Magazyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu powiadomił o wodzie, która nie jest zdatna do spożycia!

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu sieciowego Ślemień, którego dysponentem jest Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o., ul. Za Rzeką 1, 34-323 Ślemień zostali zawiadomieni, iż z  powodu obecności w wodzie bakterii Escherichia coli  woda nie jest zdatna do spożycia.

Woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych. Woda podawana z sieci nie jest zdatna do kąpieli i mycia, w tym zębów.

Woda może być używana tylko do takich celów jak spłukiwanie toalet. Szczególnie narażone są osoby z osłabioną odpornością, niemowlęta i małe dzieci. Nowy komunikat zostanie wydany po uzyskaniu kolejnych wyników badań wody.