Magazyn

Ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji konkursu Koalicji Marek Ziem Górskich na Osobowość Ziem Górskich.

Za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Koalicji www.koalicja.zywiec.pl można oddać swoje głosy na Małego/Dużego/Średniego Przedsiębiorcę Ziem Górskich, Samorządowca/Polityka, Dziennikarza, Organizację Pozarządowa, Sportowca i Osobowość Ziem Górskich. Głosowanie internetowe trwa do 8 listopada do godziny 23.59. Każdy internauta ma możliwość zagłosowania tylko raz w każdej z kategorii.

Głosy zebrane od internautów będą jednym z głosów decydujących o rozstrzygnięciu konkursu. Drugi głos pochodzić będzie od laureatów konkursu z lat poprzednich, zaś pozostałe od członków Kapituły Konkursu. 

Konkurs „Osobowość Ziem Górskich” organizowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski i Słowacji, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Zgłoszenia do Konkursu mogły dokonywać pochodzące z polskich i słowackich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia Kandydatów mogli dokonać również sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy, Słowacy) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłaszanego Kandydata, przez osoby pełnoletnie i posiadające stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich, słowackich lub czeskich.

Nagrody w Konkursie przyznaje Kapituła Konkursu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym z nich, Kapituła oceniła przesłane Kandydatury dokonując wyboru po trzech Nominowanych w każdej z Kategorii, których imiona i nazwiska zostały opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji będą mogli oddawać swoje głosy na Nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Konkursu, Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów.

Laureatów poznamy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 25 listopada i będzie transmitowana on – Line.