Magazyn

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok.

– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to nasza wspólna sprawa. Tym bardziej zachęcam samorządy do składania wniosków w ramach właśnie ogłoszonego naboru. Nowe inwestycje powstałe w ramach Funduszu pozwolą nie tylko od strony technicznej polepszyć infrastrukturę drogową, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo, ochronić zdrowie i życie uczestników ruchu drogowego, pieszych czy rowerzystów, co stanowi wartość niepoliczalną – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu do poszczególnych zadań zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Maksymalny okres realizacji zadania to 12 miesięcy.

Wnioski można składać do 3 kwietnia 2023 r. w miejscu i w sposób wskazany w ogłoszeniu o naborze. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.