Magazyn

Dzisiaj publikujemy rozmowę z Poseł na Sejm RP Małgorzatą Pępek. Podsumowujemy okres wakacyjny, poruszamy tematy związane z Żywiecczyzną czy ustawą o ochotniczych strażach pożarnych. Zachęcamy do przeczytania wywiadu.

Redakcja: Okres wakacyjny, który właśnie minął, charakteryzował się dużą liczbą wydarzeń w regionie. Spotykaliśmy Panią na wielu z nich. Wiemy również, że jest to przestrzeń do rozmowy z mieszkańcami i spotkania z nimi. Jakie tematy najczęściej poruszają mieszkańcy powiatu żywieckiego?

Małgorzata Pępek: Osobiście uważam, że poselska aktywność nie powinna się ograniczać tylko do pracy na sali plenarnej i w sejmowych komisjach. Równie ważna o ile nie ważniejsza jest dla mnie praca w regionie. Poseł musi być blisko ludzi i ich problemów. Nie ukrywam, że to Żywiecczyzna jest najbliższa mojemu sercu i to właśnie tutaj bywam najczęściej. W związku z licznymi spotkaniami znam bardzo dobrze Powiat Żywiecki, a takie bezpośrednie rozmowy z ludźmi to najlepsza inspiracja do działania. To w ich efekcie rodzi się wiele pomysłów na zapytania, interpelacje, wystąpienia, interwencje czy poprawki do budżetu państwa.

 Podczas tych wydarzeń i uroczystości lokalnych mieszkańcy podchodzą do mnie, rozmawiają, komentują sytuację w kraju, pytają o sprawy przeróżne i proszą o interwencje. Dla mnie wszystkie sprawy są tak samo ważne. Od ogólnych zmian w prawie na sprawach lokalnych kończąc.

 Co ciekawe, szczególnie ostatnio nasiliły się pytania o dodatki społeczne. Mieszkańcy podkreślają, że takie świadczenia, jak 500+ czy 13. emerytura zostaną im odebrane, bo „tak mówią ciągle w telewizji publicznej”. Otóż z całą stanowczością chcę podkreślić, że rozwiązania w zakresie 13. i 14. emerytury czy świadczenia uzupełniające, takie jak 500+, które zostały wprowadzone do tej pory, nie zostaną cofnięte, ani zabrane.

 Redakcja: 4 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Pani jako aktywny parlamentarzysta brała udział w powiatowym rozpoczęciu roku szkolnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki. Co Pani daje szeroko pojęta współpraca z młodzieżą?

 Małgorzata Pępek: Uważam, że młodzież to przyszłość. Polska edukacja kształci dziś przyszłych premierów, ministrów, profesorów, inżynierów, lekarzy, nauczycieli, pracowników wykwalifikowanych dla wszystkich dziedzin gospodarki. To bardzo ważne dla mnie jako posła z Żywiecczyzny, żeby być wśród młodzieży, dlatego z przyjemnością wzięłam udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

 W swojej pracy dokładam wszelkich starań, aby propagować wśród młodych społeczeństwo obywatelskie. Jedną z form takich działań jest Konkurs Wiedzy o Sejmie, który organizuje co roku w innej szkole naszego regionu, bo wiedza zdobyta dzięki niemu przez młodzież to kapitał, który owocować będzie coraz bardziej świadomym udziałem w życiu społecznym i umiejętnością pełnego korzystania z przysługujących im praw obywatelskich.

 Kontaktu z młodzieżą nie tracę, kiedy jestem w Warszawie. Z mojego zaproszenia do odwiedzenia stolicy i zwiedzania Sejmu skorzystało do tego czasu już kilkadziesiąt różnych grup młodzieży, z czego jestem niezwykle dumna. Kolejna z nich wyjedzie do Warszawy już pod koniec września.

 Redakcja: Na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu znowelizowana została ustawa o ochotniczych strażach pożarnych?. Czego dotyczyła nowelizacja i na jakie korzyści mogą liczyć strażacy z naszego powiatu?

 Małgorzata Pępek: Ustawa, o którą Państwo pytacie, weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Jej głównym celem było wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ochotników, którzy brali czynny udział w działaniach ratowniczych. W przypadku mężczyzn jest to co najmniej 25 lat zaś w przypadku kobiet to co najmniej 20 lat. Ustawę dobrze przyjęły środowisko strażaków i wszystkie opcje polityczne pomimo tego, że nie była idealna, wymagała poprawek i doprecyzowania.

 Jak Państwo wiedzą, jestem bardzo zaangażowana w ten temat. Sama jestem druhną jednostek w Żywcu-Moszczanicy i Ślemieniu oraz aktywnym członkiem Prezydium Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żywcu, a w Sejmie należę do Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych oraz

Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Z tego też względu regularnie odwiedzam druhny i druhów z naszego regionu i wiem, jakie są ich potrzeby i na temat tej ustawy również z nimi rozmawiałam, dlatego wiedziałam, co w niej należy poprawić.

 Nowe przepisy dają gminie możliwość wypłacania ekwiwalentu kandydatom na strażaków ratowników OSP, którzy brali udział w zabezpieczaniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP. Regulacja zakłada także, że samorządy będą miały możliwość opłacania dodatkowych szkoleń i wydatkowania na nie środków z budżetów gminy, ale nie jest to

obligatoryjne. Będą mogły także finansować wyżywienie dla strażaków ochotników w trakcie szkolenia, ale też w trakcie różnego rodzaju akcji. Zmiany dotyczą też wypłaty świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Obecnie, po waloryzacji, jest to już ok. 230 zł miesięcznie.

 RedakcjaAktywna praca w Sejmie, walka o wielkie inwestycje i stały kontakt z mieszkańcami. Dużo tego wszystkiego, czasu dla najbliższych pozostaje naprawdę niewiele…

Małgorzata Pępek: Moi najbliżsi wiedzą, że są dla mnie najważniejsi dlatego wyrozumiale i cierpliwie kibicują mojej codziennej pracy. Kiedy udaje mi się wygospodarować wolny czas, to poświęcam go właśnie najbliższej rodzinie, bo to oni są moim wsparciem i dają mi siły, bym mogła realizować się w pracy na rzecz innych.