Magazyn

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął dziś decyzję o przedłużeniu tymczasowej kontroli granicznej osób na granicy polsko-słowackiej o kolejne 20 dni, czyli do 2 listopada. Kontrole będą nadal prowadzone na kierunku wjazdowym do Polski. Granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Podróżni przekraczający granice polsko-słowacką muszą pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży – dowodu osobistego lub paszportu.

Tymczasowa kontrola obowiązuje od środy, 4 października od godz. 00.00. Pierwotnie została przywrócona na okres 10 dni, czyli do 13 października. Teraz kontrola zostanie wydłużona o kolejne 20 dni, czyli do 2 listopada.

Granicę będzie można przekroczyć w 9 drogowych przejściach granicznych:

 • Radoszyce 
 • Barwinek 
 • Muszynka 
 • Leluchów 
 • Piwniczna-Zdrój – Mnišek nad Popradom
 • Jurgów
 • Chyżne
 • Korbielów
 • Zwardoń - Skalité Platforma


W 3 kolejowych przejściach granicznych:

 • Łupków – Palota
 • Muszyna – Plaveč
 • Zwardoń–Skalité


W 10 pieszych przejściach granicznych, przeznaczonych wyłącznie dla obywateli UE oraz ich małżonków i dzieci:

 • Ożenna 
 • Konieczna 
 • Niedzica
 • Łysa Polana
 • Chochołów
 • Winiarczykówka 
 • Ujsoły
 • Bór
 • Zwardoń - Mýto
 • Jaworzynka – Čierne –Skalité


Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach.