Magazyn
Program  Poznaj Polskę będzie kontynuowany także w tym roku. 

 To największy w historii program wspierający wyjazdy uczniów do miejsc ważnych dla polskiej nauki, tożsamości i kultury. Kolejna edycja ruszy już w poniedziałek (6 marca) o godz. 10:00, na którą zostało przeznaczone 50 mln zł.

Od 6 marca będą mogły zgłaszać się szkoły, które jeszcze nie otrzymały wsparcia w poprzednich edycjach a od 20 marca wszystkie zainteresowane.
Do programu dodane zostaną dwa nowe moduły: "Śladami Wielkich Polaków" oraz "Odkrywamy Skarby Wsi". Obecnie punktów edukacyjnych w Polsce jest ponad tysiąc.
Ze wsparcia z programu skorzystało już 700 tys. uczniów. Przeznaczono na ten cel 137 mln zł.