Magazyn

Poczta Polska już 22 kwietnia otrzymała bazę PESEL, potrzebną do przeprowadzenia wyborów.

Jak informują ogólnopolskie media Poczta Polska, za zgodą ministra cyfryzacji, otrzymała dane z rejestru PESEL potrzebne do przygotowania wyborów prezydenta. Doniesienia potwierdził – resort cyfryzacji.
Ta informacja jest równoznaczna z tym, że państwowy operator nie potrzebuje już danych, o które prosił samorządowców, co wzbudziło wiele emocji również w Żywcu. Poczta Polska potrzebuje od samorządowców jednak innych danych. Chodzi mianowicie o rejestr wyborców, w tym osób, które złożyły w gminie wniosek że choć są zameldowane np.w Gdyni, studiują w Lublinie i tu chcą głosować. Włodarze miast mają już wyselekcjonowaną bazę wyborców, czego nie ma PESEL.
Odpowiedź na pytanie dlaczego Departament Zarządzania Systemami Ministerstwa Cyfryzacji wydał dane objęte wnioskiem jest zasadniczo prosta. Bowiem na mocy art. 99 tzw. ustawy Covid, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r. zatwierdzono, że w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku przez operatora pocztowego minister cyfryzacji musi przekazać dane z rejestru PESEL. Poczta ma usunąć dane i ich kopie po ich wykorzystaniu w wyborach.
Pojawia się zatem pytanie – jak powyższe informacje mają się do RODO?