Magazyn

6 października na placu przy Domu Ludowym w Wieprzu odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego pojazdu ratowniczego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu.

 Nowy pojazd ratowniczy typu quad to nie tylko nowoczesne wsparcie podmiotów ratowniczych podczas akcji prowadzonych w terenach niedostępnych oraz o utrudnionym dojeździe, ale także owoc wsparcia i zaufania mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz do strażaków ochotników. Jak podkreślają strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu - zakup pojazdu to rezultat wielu wysiłków Zarządu OSP Wieprz i wsparcia różnych instytucji oraz społeczności lokalnej. Zakup tego sprzętu został sfinansowany ze środków:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- Gminy Radziechowy-Wieprz,
- Firmy Żywiec Zdrój S.A.,
- Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
- oraz własnych środków jednostki.
To doskonały przykład współpracy i zaangażowania wszystkich zaangażowanych stron w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej społeczności - podkreślają przedstawiciele OSP Wieprz.