Magazyn

 Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 14,8% procenta. Tegoroczna waloryzacja będzie kwotowo-procentowa. Mamy wyliczenia o ile wzrosną świadczenia po waloryzacji w skali miesiąca i roku.

 – Jesteśmy przygotowani do wypłacania zwaloryzowanych świadczeń od 1 marca. Osoby, których świadczenie wynosi obecnie np. 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł – wyjaśnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska.

Emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie o 296 zł – do 2296 zł. To dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3000 zł po waloryzacji dostaną 3444 zł (o 444 zł więcej). Przełoży się to na 5328 zł podwyżki w skali roku.

 

Waloryzacja w marcu 2023 r.

 

Kwota świadczenia przed waloryzacją

Podwyżka miesięczna

Podwyżka roczna

Wzrost procentowy świadczenia

Kwota świadczenia po waloryzacji

 

10,00 zł

1,48 zł

17,76 zł

114,80%

11,48 zł

 

100,00 zł

14,80 zł

177,60 zł

114,80%

114,80 zł

 

500,00 zł

74,00 zł

888,00 zł

114,80%

574,00 zł

 

900,00 zł

133,20 zł

1 598,40 zł

114,80%

1 033,20 zł

 

1 000,00 zł

148,00 zł

1 776,00 zł

114,80%

1 148,00 zł

 

1 100,00 zł

162,80 zł

1 953,60 zł

114,80%

1 262,80 zł

 

1 200,00 zł

177,60 zł

2 131,20 zł

114,80%

1 377,60 zł

 

1 300,00 zł

192,40 zł

2 308,80 zł

114,80%

1 492,40 zł

 

1 338,43 zł

198,09 zł

2 377,05 zł

114,80%

1 536,52 zł

 

1 338,44 zł

250,00 zł

3 000,00 zł

118,68%

1 588,44 zł

 

1 400,00 zł

250,00 zł

3 000,00 zł

117,86%

1 650,00 zł

 

1 500,00 zł

250,00 zł

3 000,00 zł

116,67%

1 750,00 zł

 

1 600,00 zł

250,00 zł

3 000,00 zł

115,63%

1 850,00 zł

 

1 688,61 zł

250,00 zł

3 000,00 zł

114,81%

1 938,61 zł

 

1 688,62 zł

250,00 zł

3 000,00 zł

114,80%

1 938,62 zł

 

1 700,00 zł

251,60 zł

3 019,20 zł

114,80%

1 951,60 zł

 

1 800,00 zł

266,40 zł

3 196,80 zł

114,80%

2 066,40 zł

 

1 900,00 zł

281,20 zł

3 374,40 zł

114,80%

2 181,20 zł

 

2 000,00 zł

296,00 zł

3 552,00 zł

114,80%

2 296,00 zł

 

2 100,00 zł

310,80 zł

3 729,60 zł

114,80%

2 410,80 zł

 

2 200,00 zł

325,60 zł

3 907,20 zł

114,80%

2 525,60 zł

 

2 300,00 zł

340,40 zł

4 084,80 zł

114,80%

2 640,40 zł

 

2 400,00 zł

355,20 zł

4 262,40 zł

114,80%

2 755,20 zł

 

2 500,00 zł

370,00 zł

4 440,00 zł

114,80%

2 870,00 zł

 

2 600,00 zł

384,80 zł

4 617,60 zł

114,80%

2 984,80 zł

 

2 700,00 zł

399,60 zł

4 795,20 zł

114,80%

3 099,60 zł

 

2 800,00 zł

414,40 zł

4 972,80 zł

114,80%

3 214,40 zł

 

2 900,00 zł

429,20 zł

5 150,40 zł

114,80%

3 329,20 zł

 

3 000,00 zł

444,00 zł

5 328,00 zł

114,80%

3 444,00 zł

 

3 500,00 zł

518,00 zł

6 216,00 zł

114,80%

4 018,00 zł

 

4 000,00 zł

592,00 zł

7 104,00 zł

114,80%

4 592,00 zł

 

5 000,00 zł

740,00 zł

8 880,00 zł

114,80%

5 740,00 zł

 

7 500,00 zł

1 110,00 zł

13 320,00 zł

114,80%

8 610,00 zł

 

10 000,00 zł

1 480,00 zł

17 760,00 zł

114,80%

11 480,00 zł

 

 

- Każdy emeryt i rencista otrzyma informację z ZUS o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i systemu mundurowego w 2023 r. obejmie łącznie około 10,3 mln osób. Będzie się składać z trzech komponentów: cenowego, płacowego i kwotowego. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8%, bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (14,4%).

Od marca wzrosną najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).

Do 1588,44 zł brutto zwiększą się również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą także dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich – dodatek pielęgnacyjny – wyniesie 294,39 zł.