Magazyn

W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w całym kraju nie odbyła się zaplanowana na 20 października uroczysta gala z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. W związku z powyższym w dniu 21.10.2020 przeprowadzono zdalną telekonferencję z dyrektorami szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata podziękował dyrektorom i nauczycielom, za ich całoroczną pracę szczególnie w okresie pandemii, złożył gratulacje wszystkim nagrodzonym w tym Panu Dyrektorowi Zbigniewowi Czulakowi, który  otrzymał Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty. Następnie głos zabrał  Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, który również złożył podziękowania oraz gratulacje nagrodzonym nauczycielom.

Nagrody Starosty Żywieckiego za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wychowawczej w tym roku otrzymało 56 nauczycieli.

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Żywcu Andrzej Widzyk złożył podziękowanie Zarządowi Powiatu w Żywcu, za życzliwość i zrozumienie potrzeb szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki. Podkreślił, że oprócz spraw bieżących, które dotykają szkoły na co dzień i są przychylnie traktowane przez Zarząd Powiatu w ostatnim czasie jesteśmy świadkami znacznych inwestycji w infrastrukturze zarówno edukacyjnej, jak również jesteśmy w trakcie termomodernizacji 5 obiektów szkolnych. tj.:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu

- Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Żywcu

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

- Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego w Żywcu

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Podziękowanie skierował również do Skarbnika Powiatu, Komisji Edukacji Rady Powiatu Żywieckiego, Biura Rozwoju Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji. Dyrektorom szkół i placówek podziękował za kierowanie jednostkami w tym trudnym czasie, również za nadzór na trwającymi pracami związanymi  z termomodernizacją budynków i bieżącymi remontami.

Na zakończenie przekazano podziękowania oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim nauczycielom oraz pracownikom Wydziału Oświaty i Wychowania.