Magazyn

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu trafiły trzy mobilne pracownie obejmujące 48 szt. laptopów z internetem bezprzewodowym.

W ubiegłym roku placówka przystąpiła do konkursu #OSEWyzwanie organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu.

„Zdobyte nagrody będą wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych” – mówi Dyrektor SOSW Magdalena Worek.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu