Magazyn
W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. M. Konopnickiej w Milówce dostępny jest defibrylator. 
Urządzenie ratujące życie znajduje się na parterze. 
 
Budynek szkoły jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 19.00