Magazyn

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził regulamin konkursu. Jego celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

„Śląskie słynie z różnorodności. To nie tylko aglomeracja i tętniące życiem ośrodki miejskie, ale także urokliwe wsie i małe miasteczka, w których kultywuje się lokalne tradycje i kulturę. Zapraszam do udziału w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego, to znakomita okazja, by promować te miejsca i ich gospodarzy, mieszkańców, którzy z pasją i zaangażowaniem dbają o swoje małe ojczyzny” – przekonuje marszałek Jakub Chełstowski.

W tym roku na nagrody w konkursie przeznaczona jest łącznie 120 tys. zł w pięciu kategoriach:

  • najpiękniejsza wieś
  • najpiękniejsza zagroda
  • najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
  • najlepszy sołtys
  • najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie do 18 kwietnia 2023 roku w oparciu o załącznik wraz z materiałem dokumentującym zgłoszenie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel.32 77-44-801 lub w biurach zamiejscowych urzędu w Bielsku-Białej, tel. 33 48-53- 290 i w Częstochowie, tel. 34-39 01 251.