Magazyn

 Równolegle do działań prowadzonych w Zwardoniu (pow. żywiecki) w związku z zatrzymaniem kuriera przewożącego 5 nielegalnych migrantów, 20 km dalej pogranicznicy z PSG w Bielsku-Białej zatrzymali kolejnych 2 cudzoziemców.

 6 marca funkcjonariusze z PSG w Bielsku-Białej otrzymali informację od policjantów z Żywca o dwóch obcokrajowcach ujawnionych w Węgierskiej Górce (pow. żywiecki). Na miejsce został skierowany patrol Straży Granicznej. W wyniku dokonanej przez mundurowych kontroli legalności pobytu ustalono, że mężczyźni to ob. Gruzji, którzy nie wywiązali się z ciążących na nich obowiązków, tym samym ich cel i warunki pobytu na terytorium RP są niezgodne z tym, co deklarowali podczas przekraczania granicy na wjazd do Polski. W związku nielegalnym pobytem na terytorium RP mężczyźni zostali zatrzymani.

I w tym przypadku Komendant PSG w Bielsku-Białej wydał cudzoziemcom decyzje zobowiązujące ich do powrotu w ciągu 30 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Strefy Schengen odpowiednio na okres 1 roku i 3 lat.