Magazyn

Miasto Żywiec zakończyło realizację zadania „Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej w Mieście Żywiec” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie Inicjatywa Antysmogowa w 2023 r.

W ramach zadania zakupiono dron wyposażony w kamerę i systemy teledetekcyjne a także badające skład dymów z kominów, przeszkolono dwóch operatorów ze Straży Miejskiej w Żywcu oraz przeprowadzono w akcję edukacyjno-informacyjną w Miejskim Centrum Ekologicznym w Żywcu.

Tak przygotowani możemy przystępować do realizacji szczegółowych inspekcji antysmogowych. Dzięki zakupionemu wyposażeniu będziemy mieć możliwość pobierania próbek oraz badania zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym - informuje Antoni Szlagor. 

Celem zadania było zwiększenie skuteczności kontroli incydentów związanych z zanieczyszczaniem powietrza, zmiana nawyków mieszkańców w zakresie obsługi palenisk domowych oraz finalnie poprawa jakości powietrza w Mieście Żywiec.
Całkowita wartość zadania: 194 000,00 zł, poziom dofinansowania 100%.