Magazyn

W kwietniu ZSME w Żywcu pożegnał Dyrektora Szkoły Bogusława Wyleciała, który po wygranych wyborach objął urząd Wójta Gminy Lipowa.

Decyzją Zarządu Powiatu Żywieckiego obowiązki dyrektora szkoły pełnić będzie dotychczasowa wicedyrektor pani Bożena Piątek. Gratulujemy!