Magazyn

Zbliża się termin, w którym płatnicy składek muszą  złożyć dokument ZUS ZSWA za osoby, które  w ubiegłym roku choć jeden dzień pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 Formularz ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze muszą przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących taką pracę oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

- Deklarację ZUS ZSWA przedsiębiorca przekazuje do ZUS-u do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA za 2022 rok upływa 31 marca.  Złożenie takiego dokumentu po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, w której pracownik, za którego była opłacana składka na FEP złoży wniosek o emeryturę pomostową. Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast w przypadku upadłości bądź likwidacji firmy taki dokument należy przekazać najpóźniej w dniu złożenia formularza ZUS ZWPA, czyli w momencie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

 W formularzu ZUS ZSWA należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek, osób wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy,

w których była wykonywana. Należy również wskazać kod tytułu ubezpieczenia, z którym pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń i wymiar czasy pracy.

 Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA znajdują się w poradniku „ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub

o szczególnym charakterze”, który jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

                                                                               województwa śląskiego