Kultura

Mieszkańcy sołectwa Żabnica po raz kolejny pokazali swoje przywiązanie do folkloru i tradycji oraz okazali szacunek wobec ciężkiej pracy, jaką jest praca na roli. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich Żabnica na czele z Panią Marią Chudy, Sołtysa, Radnych i Rady Sołeckiej wsi Żabnica w niedzielę 22 sierpnia odbyły się Dożynki Parafialne.

Barwny korowód dożynkowy wyruszył spod strażnicy OSP Żabnica do Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. Tam została odprawiona uroczysta Msza Święta, podczas której złożono dary pod ołtarzem: kosze przepełnione plonami ziemi, sery, jaja - wszystko to, co powstaje w wyniku niełatwej pracy rolnika.

Dalsza część wydarzenia przeniosła się na boisko sportowe. Ks. Jacek Jaskiernia dokonał poświęcenia niedawno wybudowanej sceny. Uroczystość uświetnił występ Parafialnej Orkiestry Dętej Barka. Rozegrany został mecz piłki nożnej, do sportowej rywalizacji stanęli ministranci kontra oldboje klubu LZS "Skałka Żabnica". Dożynki to czas zabawy i wspólnego świętowania, dlatego nie mogło zabraknąć występów artystycznych, wystąpili: KGW Żabnica, Zespół Regionalny "Mały Haśnik", kapela Wróble, kapela Baraby oraz Heligoniści. Wydarzenie zwieńczył festyn z DJ-em.

Dożynki tradycyjnie odbyły się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika. 

Zdjęcie: OPG WG