Kultura

By popularyzować naukę Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej wraz z Stowarzyszeniem Kulturalnym "Prowincja" organizuje XVII Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki.

23.09.2016 roku o godzinie 9:00 na terenie gminy Pewel Mała, w budynku gimnazjum, odbędzie się XVII edycja Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej największej na podbeskidziu imprezie popularyzującej naukę. Festiwalowi przyświeca idea szerokiej integracji środowiskich kulturowo – oświatowych oraz naukowych naszego regionu. Uczestnictwo wiąże się z mnóstwem atrakcji, odpowiadającym naszym własnym zainteresowaniom.

To od poziomu poziomu szkolnictwa, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia społeczeństwa zależeć będzie, czy uczniowe w przyszłośći, będą potrafili zrozumieć świat.

Plan imprezy przedstawia się następująco:

Wykład z ratownictwa medycznego o tematyce: „Ratownictwo w górach‟, w skład którego będą wchodzić dwie prezentacje – każda po 90 minut. O godzinie 9:00 rozpocznie się prezentacja pierwsza, druga natomiast o godzinie 10:30.

Odbiorcami prezentacji będą: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, prowadzone będą przez Specjaliste Ratownictwa Medycznego – Pawła Gałuszke.

Warsztatów plastycznych prowadzonych przez dr. Mirosława Cieślika ( Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja‟). Tematem przewodnim warsztatów będzie zagadnienie: „Studium a interpretacja‟. Podczas 4 godzinnych zajęć, odbiorcami będzie 15 osób w wieku gimnazjalnym.

Trzy godzinne warsztaty fotograficzne - „Portret fotograficzny obraz człowieka‟. Prowadzone będą przez mgr. Jerzego Pustelnika (Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny Cieszyn). Prosi się uczestników o zabranie ze sobą: aparatów fotograficznych, bądź innych urządzeń rejestrujących, rekwizytów typu czapka, chusta, okulary lub inne, a to wszystko w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych.

Oprac. DB