Kultura
Wójt Gminy Węgierska Górka oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka serdecznie zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy do udziału w konkursie plastycznym „GMINA W OCZACH DZIECKA”.

 Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej Węgierska Górka, filii bibliotecznych w Cięcinie, Ciścu, Żabnicy lub Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka w terminie do 15 lipca 2022 r.