Kultura

Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder oraz Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik serdecznie zapraszają na uroczystości z okazji oznaczenia grobu Jana Ficka ps. “Jamnik”. 

Odbędą się one 2 października 2023 r. w Gminie Węgierska Górka.

Ramowy program uroczystości:

I - KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (Węgierska Górka, ul. Kościuszki 66)

11:00 - Msza Święta pod przewodnictwem ks. dr. Henryka Zątka

 

II - PRZEMARSZ NA CMENTARZ PARAFIALNY W CIĘCINIE (Cięcina, ul. Jana Pawła II)

• Odegranie Hymnu Państwowego

• Idea grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski: słowo dyrektora Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzeja Sznajdera

• Kilka słów naczelnika OBUWiM Katowice Jana Kwaśniewicza na temat Jana Ficka i operacji “Lawina”

• Oznaczenie grobu plakietką “Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski”

• Modlitwa w intencji Partyzanta

• Odmówienie Modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych

• Przemowa Antoniego Ficka, przedstawiciela rodziny Jana Ficka

• Złożenie kwiatów

• Zakończenie