Kultura

Ukazało się wydawnictwo "Realizacja Programu Góroterapia 2019 - 2023 r.", czyli podsumowanie 5-letniego Programu Terapii Górami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej.

Znajdziemy tam relacje z terapeutycznych wycieczek górskich oraz górskiej terapii zajęciowej, która odbywała się w Ośrodku oraz innych miejscach. Zawarte tam informacje mogą być inspiracja dla każdego, kto będzie zainteresowany tą formą wsparcia, oraz będzie pomocna w integracji środowiska terapeutów naturą. ŚDS w Pewli Wielkij zachęca do kntaktu wszystkie ośrodki wsparcia osób z niepełnosprawnością (Środowiskowe Domy Samopomocy , Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej) a także do dzielenia się doświadczeniem w jaki sposób środowisko górskie pozytywnie wpływa na każdego z nas.

Program Goroterapia prowadzony w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej jest pierwszym w Polsce kompleksowym działaniem terapeutycznym opartym o środowisko górskie.

Więcej informacji:

https://www.goroterapia.pl/wydawnictwo-realizacja-programu-goroterapia-2019-2023-r/