Kultura
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni organizuje ciekawy konkurs dla dzieci i młodzieży pt. "Rozśpiewane dzieci". 
Celem konkursu jest:
propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,
promocja młodych wykonawców,
popularyzacja polskich piosenek,
rozwijanie talentów estradowych za pośrednictwem Internetu w dobie pandemii
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Gminy Jeleśnia
I kategoria: dzieci przedszkolne
II kategoria: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej
III kategoria: dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej
IV kategoria: młodzież kl. VII-VIII szkoły podstawowej
2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie 1 piosenki z polskiego repertuaru dziecięcego i młodzieżowego. We wszystkich kategoriach piosenki powinny być dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych uczestników. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.
3. Podczas konkursu uczestnicy śpiewają z półplaybacku (podkład muzyczny).
Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku (podkład wraz z wokalem). Dopuszcza się możliwość akompaniamentu własnego lub zespołu.
3. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie) zgodnie ze zgłoszonym repertuarem, przesłanie drogą elektroniczną prezentacji wraz z podpisanymi stosownymi zgodami.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
a) podstawowe informacje o uczniu (imię i nazwisko, szkoła, klasa),
b) informacje o repertuarze (tytuł piosenki, ew. z czyjego repertuaru),
c) plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie będzie miała wpływu na ocenę).
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku
Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do 10 czerwca 2021 r. (czwartek) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
5. Prawni opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
6. Prawni opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na wykorzystanie nadesłanych materiałów filmowych w celu promocji konkursu.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.
2. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
b) umiejętności wokalne, wyczucie rytmu, czystość głosu
c) akompaniament
d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.jelesnia.naszgok.pl oraz FB GOK Jeleśnia.
4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, a nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na FB GOK Jeleśnia (o ile ich autorzy nie wniosą pisemnego sprzeciwu).
Zdjęcie: GOK Jeleśnia