Kultura

Muzeum Miejskie w Żywcu zaprasza na promocją książki "Halny nad Hałdami - Górale z pomocą dla powstańców śląskich".

Promocja odbędzie się 9 marca 2022 r. o godzinie 17.00 w Starym Zamku. 

Wstęp wolny.  

„… W Roku Górali w Województwie Śląskim Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej stał się wydawcą niezwykle ciekawej książki, pt. Halny nad Hałdami, która poświęcona jest zaangażowaniu górali w powstania śląskie. Książka ta ukazuje się w roku 100-lecia powstań śląskich i jest pierwszą publikacją traktującą tak obszernie o zaangażowaniu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny, a nawet Podhala w niepodległościowym zrywie Ślązaków z lat 1919-1922. …”

Autorzy opracowania:

Krzysztof Kiereś

Adam Kitkowski

Lech Krzyżanowski

Władysław Motyka

Miłosz Skrzypek

Józef Stec

Zdjęcie: Dario Film