Kultura

Urząd Miejski w Żywcu zaprezentował podsumowanie działalności Muzeum Miejskiego w Żywcu za rok 2020. 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2020.

I. Działalność wystawiennicza: wszystkie wystawy zwiedziło 14114 osób (z biletów wstępu) oraz bezpłatnie 77 osób.

Wystawy stałe: Historia i tradycja miasta Żywca, Sztuka Sakralna Żywiecczyzny, Kultura Ludowa Żywiecczyzny, Konfessaty, czyli sady, wyroki i tortury w Żywcu, Ptaki i ssaki Żywiecczyzny, Pradzieje Żywiecczyzny, Atelier mistrza J.K.Olpińskiego, Dla Ojczyzny ratowania…mieszkańcy Żywiecczyzny w walce o niepodległość Polski 1830-1945 (od listopada 2020).

Wystawy czasowe: (Stary Zamek, Dział Etnografii i Przyrody, Pałac Habsburgów):  „Portret rzecz męska-zbiory Bolesława Lewandowskiego i Muzeum Miejskiego w Żywcu” (styczeń 2020)  „Żywiec miastem rzemieślników – księgi i dokumenty cechowe od XVI do XX wieku ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu (luty – kwiecień 2020), wystawa „Wobec Świętości, medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II w roku setnej rocznicy Jego Urodzin, w XXV rocznicę odwiedzin Żywca” (maj – sierpień 2020), „I Żywiecki Salon Sztuki” - wystawa środowiska artystycznego Żywca i regionu (wrzesień-grudzień).

II. Działalność oświatowa i edukacyjna oraz inne przedsięwzięcia muzealne: 15 lekcji historycznych(169 osób), 5 lekcji etnograficznych (81 osób), Warsztaty historyczno-plastyczne, 1 spotkanie (5 osób), Warsztaty archeologiczne – glina- 13 spotkań (210 osób), Warsztaty etnograficzne - ozdoby papierowe bibułkowe, malowanie zabawek – 17 spotkań (259 osób), Spotkania Muzealne-10 spotkań (106 osób) [tematy wykładów: „Żywieccy Habsburgowie”, „Historia i tradycja Żywca”, „Renesans w Żywcu”, „Gotyk w Żywcu” „Zabytki miasta Żywca”, „Historia parku Habsburgów”, „Manuskrypty A. Komonieckiego”]. Warsztaty Akcja Zimowa, Akcja letnia – ogółem wszystkich spotkań bezpłatnych przeprowadzonych przez wszystkie działy – 15 spotkań (160 osób).

III. Inna działalność merytoryczna:  Udział w konferencjach (sesjach, projektach szkolnych), Św. Jan Paweł II w oczach przedszkolaka -XI Miedzyszkolny Konkurs plastyczny, współpraca z Przedszkolem nr 11 w Żywcu ( konkurs on-line - maj 2020 ), Jury XXXI Przeglądu zespołów kolędniczych i obrzędowych w Pietrzykowicach styczeń 2020), Jury 2 konkursów literackich zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu: „Konkurs żywieckiej gwary pisanej”, „Boże Narodzenie w Beskidach”,  Organizacja Konferencji – „ Święte rozmowy z Łękawicy” obraz po konserwacji ( 30 styczeń 2020), Współpraca z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy realizacji IV Konkursu Współczesnej Karpackiej Rzeźby Ludowej w Kamieniu 2020, Współpraca z Fundacją 9 Sił z Jeleśni dotycząca  współórganizacji IV Ogólnopolskiej konferencji instrumentologicznej Genius loci,  Współpraca z Muzeum Etnograficznym im. Znamierowskiej  Prefferowej w Toruniu w zakresie wykorzystania zbiorów naszego muzeum do wznawianej publikacji Akwizytorzy Szczęścia, Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszawie przy realizacji w Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej wystawy fotograficznej dotyczącej żywiecko – suskiego zabawkarstwa, realizowanej między innymi z archiwalnych zdjęć naszego muzeum, opracowanie merytoryczne i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci, wniosek pt. „Pod wspólnym dachem”- wystawa on-line , rekomendacje etnograficzne dla muzyka Brygidy Sordyl z Pietrzykowic do wniosku o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dla Eweliny Pietraszko, plastyka do projektu realizowane w ASP w Katowicach, udział w konferencji „Kobiety Babiej Góry, Beskidów i Karpat”-wygłoszenie referatu „Tradycyjna rola kobiet w społeczności góralaskiej” ( 18 września; dostęp online),  utworzenie nowej stałej wystawy „Dla Ojczyzny ratowania…mieszkańcy Żywiecczyzny w walce o niepodległość Polski 1830-1945”. Współpraca z mediami: Dziennik Zachodni, Radio Anioł Beskidów, Radio Eska, Nad Sołą i Koszarawą, Radio Katowice, TVP Katowice, żywiec.info.pl, TVP Kultura. Pozyskiwanie zabytków w formie zakupów i darów i ich merytoryczne opracowywanie w poszczególnych działach naukowych. Do zbiorów historyczno-artystycznych pozyskano 5, a do zbiorów etnograficznych 13 zabytków.

IV. Dziełalność naukowa: praca badawcza nad dziejami Wyszemieścia, praca badawcza nad losami rodu Wielopolskich, współpraca w TVP Kultura (reż. Grzegorz Jankowski), konsultacja merytoryczna filmu „Putosze z Żywca”, udział w filmie, promocja muzeum w filmie, „Projekt Habsburgia” - współpraca z holenderskim artystą i wykładowcą Hanem Bakkerem, w ramach współpracy z ROK w Bielsku-Białej przygotowanie tekstu „Po latach” do wydawnictwa jubileuszowego z okazji 30 lat Galerii Sztuki ROK, recenzja wydawnicza publikacji „Zakopiańskie malarstwo na szkle”, nagranie rozmowy na temat obrzędowości dorocznej dla Fundacji Braci Golec (sierpień 2020), nagrania etnograficzne w ramach projektu „Dawna tradycja w nowym przekazie” (wrzesień 2020 - 6 filmów dostępnych online).

V. Działalność Biblioteki i czytelni muzealnej: udzielono 20 kwerend naukowych. Pozyskano do zbiorów bibliotecznych w formie zakupów i darów: Księgozbiór – 50 publikacji, Archiwalia – 18 zabytków, Fotogramy – 39 zabytków, Periodyki – 4 publikacje. Zdygitalizowano wszystkie zbiory fotograficzne. Opracowywanie zbiorów archiwalnych biblioteki w programie mus-net. Opracowano w programie 1500 pozycji inwentarzowych. Ogólny stan zbiorów bibliotecznych: Księgozbiór: 10348 poz.inw., Archiwalia: 2108 poz.inw., Fotogramy: 1684 poz.inw., Periodyki-wydawnictwa ciągłe: 1270 poz.inw.

VI. Konserwacja zbiorów we własnym zakresie. Drobne konserwacje rzeźb i obrazów, konserwacja obiektów przyrodniczych oraz duży projekt-konserwacja zabytkowego stropu z kościoła w Jeleśni.